top of page
Sport

sesje indywidualne dla zawodników 

  • konsultacje oraz diagnoza indywidualna sportowca, określenie obszarów rozwojowych i celu współpracy

  • trening umiejętności psychologicznych wykorzystywanych w sporcie (praca ze stresem startowym, presją wyniku, wzmacnianie pewności siebie, praca z motywacją, koncentracją, wsparcie psychologiczne przy długotrwałych kontuzjach, trening relaksacyjny, wyobrażeniowy)

  • konsultacje z trenerami, praca nad efektywną komunikacją na linii zawodnik - trener, psychoedukacja dla rodziców, trenerów lub innych osób z bliskiego otoczenia sportowca.

Rozwój osobisty

sesje dla osób, które pragną rozwijać
własny potencjał w różnych obszarach życia

  • konsultacje indywidualne oraz diagnoza kompetencji osobistych i społecznych

  • określenie obszarów rozwojowych i celu współpracy

  • trening umiejętności psychologicznych (praca nad pewnością siebie, motywacją, komunikacją interpersonalną, asertywnością, regulacja stresu itp.)

Sesje

modele współpracy

  • sesje w kontakcie bezpośrednim (regularne spotkania w gabinecie)

  • sesje online (sesje zdalne z wykorzystaniem wideokonsultacji na portalu Znanylekarz.pl)

   

Konsultacje to pierwsze spotkania z klientem, służą diagnozie psychologicznej oraz omówieniu potrzeb, z jakimi zgłasza  się klient, a także określeniu wstępnych celów współpracy.

Sesje to regularne spotkania oparte o określony wcześniej cel i dopasowane do klienta metody pracy.

Sesje i konsultacje trwają 50 minut.

tennis-251907.jpg
bottom of page