top of page
psychologia sportu

W dzisiejszym sporcie niejednokrotnie kluczową rolę w zdobywaniu przewagi nad przeciwnikiem stanowi siła mentalna sportowca. Osiąganie coraz lepszych wyników sportowych wymaga już nie tylko ciężkiej pracy nad techniką czy przygotowaniem motorycznym, ale także rozwijania umiejętności psychologicznych. Wspieraniem w poszukiwaniu mocnych stron psychiki zawodnika czy rozwijaniu jego psychicznego potencjału zajmują się psychologowie sportu - specjaliści, których praca zorientowana jest na poprawę osiągnięć i rozwój osobisty osób uprawiających sport zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim.

bottom of page